Bästa säkerhet

Biverkningar och sidoeffekter Cefaly Läkemedel
FÖREKOMST 4,3 % 50 %
INTENSITET OCH STYRKA Låg Hög

Mer än 200 000 Cefaly är i användning. Data registrerad sedan 2008.

Biverkningar och sidoeffekter

Cefalys biverkningar och sidoeffekter

  • Konstaterade hos 4,3 % av patienterna
  • Lindriga, svaga och helt övergående
  • Mest förekommande: tål inte den förnimmelse som upplevs mot pannan
  • Svåraste biverkningen: allergisk hudreaktion av elektroden

Vanligaste biverkningarna

  • Tål inte den förnimmelse som upplevs mot pannan: 1,25 %
  • Känsla av trötthet under och efter behandlingssessionen: 0,65 %
  • Huvudvärk efter en session: 0,52 %
  • Hudirritation på pannan 0,22 %

Elektromagnetiska egenskaper

Magnetfältet alldeles intill Cefaly har ett värde under 0,2µT (dvs. 2mG). Detta värde är dock relativt obetydligt jämfört med det magnetfält som genereras av en elektrisk rakapparat (vanligen ett värde mellan 15 och 1500µT vid mätning på 3 cm avstånd) eller av en hårtork (vanligen ett värde mellan 6 och 2000µT).

Långtidsdata

Neurostimulering har tillämpats under mer än 20 år med hjälp av olika utrustningar som monteras på huvudet och som är i funktion oavbrutet under flera år. De enda problem som har konstaterats med implanterad neurostimulering gäller själva kirurgiska ingreppet i samband med att man implanterar neurostimulatorer och aldrig gällande teknologin hos själva neurostimuleringen. Det är av denna anledning som denna teknik anses som exceptionellt säker. Cefalys stora genombrott är godkännandet av att använda denna teknik av neurostimulering på ett externt och skonsamt sätt.